View in ENGLISH    |      

ई-रिक्षा वाहन कर्ज

आपली स्वतःची रिक्षा असावी अशी इच्छा असते पण हातात तेवढे पैसे नसतात. अशा वेळेस आपल्या ह्या ध्येयपूर्तीमध्ये साथ देतो आपला बचत मित्र. नागपूर सिटी मल्टीस्टेट तुम्हाला ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी तत्पर आणि कमीत कमी कागदपत्रांमध्ये कर्ज उपलब्ध करून देते.

व्याजदर : 9%

कर्जदाराने द्यायची कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • पॅन कार्ड
 • वीजबिल
 • 3 वर्षांचे इनकम टॅक्स रिटर्न
 • 3 चेक
 • मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
 • 2 पासपोर्ट साईज फोटो
 • हमीदारांनी द्यायची कागदपत्रे (२ हमीदार)

 • आधार कार्ड
 • पॅन कार्ड
 • वीजबिल
 • 2 पासपोर्ट साईज फोटो

 • Apply now
  Nagpur City Multistate
  Top