View in ENGLISH    |      

व्यवसाय कर्ज

व्यवसाय छोटा असो किंवा मोठा… तो वाढवायचा असला की भांडवलाची आवश्यकता भासतेच. अनेक वेळा खेळत्या भांडवलाचीही आवश्यकता असते. अश्या समयी तुम्हाला त्वरित कर्ज देऊन तुमचा हा हक्काचा बचत मित्र तुम्हाला साथ देतो.

व्याजदर : 15%

कर्जदाराने द्यायची कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • पॅन कार्ड
 • वीजबिल
 • 3 वर्षांचे इनकम टॅक्स रिटर्न
 • 3 चेक
 • मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
 • घराची टॅक्स पावती
 • गुमास्ता
 • 4 पासपोर्ट साईज फोटो
 • हमीदारांनी द्यायची कागदपत्रे (२ हमीदार)

 • आधार कार्ड
 • पॅन कार्ड
 • वीजबिल
 • 3 वर्षांचे इनकम टॅक्स रिटर्न
 • 3 चेक
 • मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
 • घराची टॅक्स पावती
 • गुमास्ता / सॅलरी स्लिप
 • 3 पासपोर्ट साईज फोटो

 • Apply now
  Nagpur City Multistate
  Top